Digital Security Guideline for Journalists and Human Rights Defenders

Atnafu Brhane, Digital Security Trainer, Program Director at CARD and Vice-chair of Network for Digital Rights in Ethiopia has published Digital Security Guideline. The Guideline is developed for journalists and human rights defenders and is prepared in three languages: Amharic, Afaan Oromo and English.

Human rights defenders and journalists have regularly been targeted by authorities in Ethiopia simply for expressing themselves freely and for standing for their beliefs. Many reports show that authoritarian governments hire international hacking companies to target human rights defenders. Ethiopia is one of those countries. This digital security guideline, developed in three languages – Afaan Oromo, Amharic and English – aims to empower human rights defenders and journalists with the skills to protect their presence online.

የዲጅታል ደህንነት መመሪያ ለሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች እና ጋዜጠኞች
Amharic
የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እና ጋዜጠኞች ሃሳባቸውን በነፃነት በመግለፃቸውና ለአላማቸው በመቆማቸው በባለስልጣነት ኢላማ ውስጥ ሲገቡ ነበር። ብዙ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት አፋኝ መንግስታት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ የሳይበር ደህንነት ሰባሪ ካምፓኒዎች (hacking companies) በመቅጠር የሰብኣዊ መብት ተሟጋቾችንና ጋዜጠኞችን ያጠቃሉ። ከነዛ አገራት መካከልም ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ይህ የዲጂታል ደህንነት መመሪያ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችንና ጋዜጠኘችን የኦንላይን እንግስቃሴ ደህንነት ክህሎት እንዲያዳብሩ በአማርኛ፤ ኦሮምኛ እና እንግሊዝኛ የተሰናዳ ነው።
Download

QAJEELFAMA EEGUMSA NAGEENYA DIJIITAALA, FALMITOOTA MIRGA NAMOOMA FI GAZEXESSITOOTAAF QOPHAA’E.
Afaan Oromo
Falmitoota mirga dhala namaa fi gaazexeesitootni bilisummaan yaada isaanii waan ibsanii fi kaayyoo isaaniif waan dhaabataniif xiyyeeffannoo aanga’ootaa keessa seenaa turan. Gabaasaaleen hedduun akka mullisanitti, mootumootni abbaa irree dhaabbilee sadarkaa addunyyaatti nageenya saayibeer uukkamsuun beekaman qacaruun falmitoota mirga dhala namaa fi gaazexeesitoota irraan miidhaa geessisaa turan. Biyyoota kana keessaa Itiyoophiyaan ishee tokkoo dha. Falmitootni mirga dhala namaa fi gaazexeesitootni dandeetti sochii sarara irraa naga qabeessa ta’e akka horataniif; afaan amaaraan, afaan oromoo fi afaan ingiliziin qajeelfamni nageenyaa dijjitaalii kun qohaaeera. Download

DIGITAL SECURITY GUIDELINE FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND JOURNALISTS IN ETHIOPIA
English
Human rights defenders and journalists have been targeted by authorities in Ethiopia simply for expressing themselves freely and for standing for their beliefs. Many reports show that authoritarian governments hire international hacking companies to target human rights defenders. Ethiopia is one of those countries. This digital security guideline, developed in three languages – Afaan Oromo, Amharic and English – aims to empower human rights defenders with the skills to protect their presence online. Download